مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

توليد پودر فليك آلومینیوم در کارخانه هبلکس بیرجند


blog-image

پودر آلومینیوم فلیک به‌عنوان عامل حباب‌زا در ساخت بتن‌های سبک AAC و CLC گازی مصرف می‌شود. عمده خواص مطلوب بتن‌های سبك مربوط به استفاده از ذرات آلومينيوم می‌باشد. روش‌های اصلي توليد پودر را می‌توان در چهار گروه؛ خردايش مكانيكي، واکنش‌های شـيميايي، ته‌نشینی در الكتروليـت و افشانش مذاب فلز دسته‌بندی کرد. تیم تحقیقاتی واحد آزمایشگاه کارخانه هبلکس بیرجند موفق به تولید پودر فلیک آلومینیوم به روش خردایش مکانیکی در بال میل آزمایشگاهی به‌صورت خشک گردید که نتایج آنالیزهای انجام‌شده بر روي دو نمونه پودر خارجي و نمونـه تولیدشده در کارخانه هبلکس بیرجند نشان می‌دهد كه محصول تولیدشده كيفيت بالايي داشته و قابل‌مقایسه با مشابه خارجي می‌باشدآرشیو اخبار