مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

لیست مشاوران


سینا جواهری

متخصص مشاوره2

سینا جواهری

سید حسین حسینی

کارشناس ارشد عمران

سید حسین حسینی

رضا سالاری

مشاور تخصصی در زمینه

رضا سالاری

آرش حمیدی

متخصص مشاوره

آرش حمیدی

سعید هدایت

کارشناس تخصصی مشاوره

سعید هدایت

میلاد نعمت اللهی

مشاور تخصصی در زمینه

میلاد نعمت اللهی

درخواست مشاوره